Chcete-li používat všechny funkce webu, povolte si prosím ve Vašem prohlížeči Javascript.

Podmienky zliav 2019

platné pre zájazdy organizované Marco Group s.r.o. – Cestovná Kancelária MarcoTravel.sk (ďalej len CK)

1. Zľava sa poskytuje zo základnej konečnej ceny osoby na základnom lôžku, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Základnou konečnou cenou sa rozumie deklarovaná cena uvedená v základnom cenníku bez akýchkoľvek nepovinných príplatkov (napr. príplatky za jednolôžkovú izbu, plnú penziu, výhľad na more, komplexné poistenie a pod.).

3. Akúkoľvek zľavu nemožno uplatňovať pri ponukách First Minute a Last Minute.

4. Klient má právo si uplatniť ten typ zľavy, ktorý je v súlade s podmienkami akcie pre neho najvýhodnejší.

5. Nárok na príslušnú zľavu za skorý nákup - First Minute - vzniká za podmienky zaplatenia plnej ceny zájazdu najneskôr do 28.2.2019, pričom je postačujúce uhradiť 50% zálohu pri zakúpení zájazdu a zvyšných 50% doplatiť do 28.2.2019 a zľava za skorý nákup bude priznaná v plnej výške. Pri uhradení 50% z ceny zájazdu a nedoplatení doplatku zvyšných 50% v stanovenom termíne, bude percentuálna zľava znížená o 25% a bude potrebné následne opraviť zmluvu o obstaraní zájazdu a Potvrdenie objednávky. Kombinácia zliav je možná len v prípade a za podmienok stanovených pri konkrétnom type zľavy, resp. akcie. V prípade kumulácie zliav sa deklarovaná percentuálna zľava počíta súčtom percentuálnych zliav zo základnej konečnej ceny a následne je zvýšená o prípadnú paušálnu zľavu (narodeninová, novomanželská, seniorská, skupinová a pod.).

6. Rozhodujúcimi podmienkami pre uplatňovanie deklarovaných detských zliav je termín dovŕšenia príslušného veku dieťaťa a zdieľanie ubytovania s minimálne dvomi dospelými osobami na základnom lôžku.