+421 908 131 181

Zmluvné dojednania pre online predaj zájazdov CK MarcoTravel.sk

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.

  1. 1. Tieto zmluvné dojednania sú platné výhradne pre zmluvný vzťah uzatvorený prostredníctvom internetového Online predajného systému, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.marcotravel.sk (ďalej len „zmluvné dojednania“).
  2. 2. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito zmluvnými dojednaniami, sa spravujú Všeobecnými podmienkami pre účasť na zájazdoch MarcoTravel.sk, cestovná kancelária, a.s., Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a príslušnými právnymi predpismi. Podmienky uvedené v zmluvných dojednaniach majú prednosť pred prípadnou odlišnou právnou úpravou uvedenou v ostatných zmluvných podkladoch.
  3. 3. Objednávateľ vyplnením nevyhnutných údajov o cestujúcich spolu s výberom objednávaných služieb a prejavenými súhlasmi so Zmluvnými dojednaniami pre Online predaj, Všeobecnými podmienkami, Dôležitými informáciami, spracovaním poskytnutých osobných údajov a s podmienkami uzavretia poistnej zmulvy Allianz – Slovenská Poisťovňa, a.s. (ak je uzatváraná prostredníctvom CK MarcoTravel.sk) a následným kliknutím na tlačítko „Objednať“, zasiela CK MarcoTravel.sk záväzný a neodvolateľný návrh na uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741 a) a nasl. OZ a súčasne Poistnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy vzniká platná a účinná Zmluva s obsahom údajov o cestujúcich, objednaných služieb konkrétneho zájazdu, ktoré v návrhu na uzatvorenie Zmluvy uviedol objednávateľ. Prijatím návrhu a potvrdením záväzného obsahu Zmluvy je vygenerovanie pdf dokumentu Zmluvy, ktorá je doručená na e-mailovú adresu objednávateľa. Súčasťou Zmluvy sú aj všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ obdrží od CK MarcoTravel.sk alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvoril Zmluvu a to najmä ponukový katalóg, ponuka LM, Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch spoločnosti Marco Group s.r.o. – MarcoTravel.sk, Zmluvné dojednania pre Online predaj zájazdov CK MarcoTravel.sk, Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s..
  4. 4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu v rozsahu, lehote a spôsobom uvedenými na Zmluve.
  5. 5. CK MarcoTravel.sk si vyhradzuje právo odstúpiť pred začatím zájazdu od uzatvorenej Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, ak k jej uzatvoreniu dôjde na základe technicky chybne vygenerovaných údajov internetového Online predajného systému s následkom zjavného omylu alebo chyby v zadávaných službách, cenách alebo inej špecifikácii, ktorá sa zásadne odlišuje od reálnej ponuky CK MarcoTravel.sk, čoho následkom je výrazne vyššia alebo nižšia cena zájazdu.

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.

Naša stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte s ich použitím. Viac informácií.

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies nastavením vo Vašom prehliadači, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Žiadny z použitých cookies neobsahuje osobné informácie, iba všeobecné informácie za účelom štatistiky návštevnosti, a prevádzkovo potrebných informácií technického rázu. Typy súborov cookies sú: súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas – tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ zmazať Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Zatvoriť

lietadlo